Je kinderen in de zaak? Dit moet je weten over familiale opvolging

Als je je hele leven lang hard gewerkt hebt om een succesvol bedrijf uit te bouwen, dan is het misschien je wens om je onderneming over te dragen aan je kind of kinderen. En hoewel een familiale opvolging heel mooi kan zijn, is het vaak ook complexer en emotioneler dan andere overnamestructuren zoals een management of owner buy-out. Kris Van Deun, medeoprichter van DaVinci Corporate Finance, legt uit waarom een goede begeleiding bij familiale opvolging belangrijk is.

Een objectieve waardering is de basis

“Een succesvolle familiale opvolging begint bij een objectieve waardering van het bedrijf”, aldus Kris Van Deun.

"Het is belangrijk om te onderzoeken wat de werkelijke waarde van het bedrijf is. Het is immers perfect mogelijk dat niet alle kinderen mee instappen in de zaak. "Daarom is ook een objectieve waardering het absolute fundament. Zo kunnen de aandelen aan een correcte, realistische prijs verkocht worden aan de kinderen waarbij eventuele niet-opvolgers niet benadeeld worden. Daarnaast is deze waardering ook de basis voor afspraken over hoe de niet-opvolgers gecompenseerd kunnen worden, bijvoorbeeld met financiële middelen of vastgoed.”

Elke situatie is anders

Bij een familiale opvolging heb je als eigenaar grosso modo drie scenario’s:

  • Je schenkt je aandelen aan de kinderen die mee in het bedrijf stappen. In dit geval moet je niet-opvolgende kinderen compenseren.
  • Je verkoopt je aandelen aan je opvolgers. In dit geval is een compensatie van niet-opvolgende kinderen niet onmiddellijk nodig.
  • Je maakt een combinatie van schenken en verkopen.

“In elk van deze scenario’s zorgt een onafhankelijke waardering ervoor dat er geen ongenoegen kan ontstaan”, vertelt Kris. Daarop baseren wij ons om met een strategische studie de mogelijkheden van deze scenario’s in kaart te brengen voor iedere familiale situatie die toch telkens anders ligt. Vervolgens werken we een plan uit met het best mogelijke scenario, rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van alle betrokkenen.”

Familiale opvolging vanuit verschillende perspectieven

In het geval van een familiale opvolging is het van groot belang om de overdracht vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, zowel met ouders als met de kinderen, benadrukt Kris. Dit is een proces dat DaVinci Corporate Finance gefaseerd aanpakt.

"DaVinci Corporate Finance werkt bij een familiale opvolging vanuit een 360° filosofie. Dat betekent dat wij de overdracht vanuit financieel, fiscaal, erfrechtelijk en familiaal standpunt bekijken. Dit doen we steeds eerst individueel, met alle betrokkenen apart. Vervolgens komen we samen in een familieraad om inzichten uit deze gesprekken en voorstellen voor de familiale opvolging op tafel te leggen en te bespreken.”

De meerwaarde van DaVinci bij een familiale opvolging

Volgens Kris is een goede begeleiding, door een onafhankelijke, gespecialiseerde partner bij een familiale opvolging nog belangrijker dan bij een andere overnamestructuur zoals een management of owner buyout. Dat is te wijten aan de grotere, emotionele geladenheid en de complexiteit van dit proces, vertelt hij.

“Het mijnenveld is groter bij een familiale overdracht dan bij een MBO of OBO, vanwege de verschillende aspecten en de emoties die erbij komen kijken. Ouders en kinderen die rechtstreeks met elkaar onderhandelen is zelden een goed idee. Een onafhankelijke partner die als vertrouwenspersoon en buffer optreedt is dan geen overbodige luxe.

Dat is precies waar wij met DaVinci Corporate Finance een meerwaarde kunnen bieden. Wij nemen het praat- en rekenwerk in handen, begeleiden de onderhandelingen, gaan mee naar de bank en zorgen voor solide overeenkomsten die een generatie lang vertrouwen bieden.”

Heb je vragen over familiale opvolging? Via onderstaand invulformulier kan je ze meteen stellen aan een expert van DaVinci Corporate Finance.

Lees ook:

Hoe de familiale opvolging bij autohandelaar Westauto's een succes werd

Denk je aan een bedrijfsoverdracht? Dan is DaVinci de perfecte partner

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en DaVinci Corporate Finance

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • DaVinci Corporate Finance

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials