Wat met je onderneming na de bedrijfsovername?

Cropped shot of an unrecognizable businesswoman making notes on a clipboard inside of the office.

Het afronden van een geslaagd verkooptraject is tegelijk een eindpunt én een nieuw begin. De continuïteit van de onderneming is van groot belang voor de koper. In die zin verzekert het geleidelijk doorvoeren van veranderingen een vlotte transitie. Als verkoper doe je er goed aan de koper bij dit alles te ondersteunen. Overigens blijf je ook na de bedrijfsovername verantwoordelijk voor bepaalde risico’s.

Twee elementen spelen een doorslaggevende rol bij een overname: het type koper en de nood aan transitie.Voor een privé-investeerder is een transitieperiode doorgaans belangrijker dan voor een sectorgenoot. Wanneer institutionele investeerders voor het eerst investeren in een specifieke sector, hechten ook zij veel waarde aan een gedegen transitie. Bij add-on investeringen neemt de behoefte aan een transitie na de bedrijfsovername dan weer sneller af. De experts van Dealmakers vertellen er meer over.

Het belang van continuïteit na de bedrijfsovername

Wie een onderneming koopt, gaat ervan uit dat zij of zij de investering terugverdient. Het behoud van medewerkers & klanten, maar ook de voortzetting van bedrijfsprocessen, zijn essentiële factoren om de continuïteit te garanderen. Een potentiële koper zal de deal met meer vertrouwen en gemoedrust afsluiten, indien jij als verkoper bereid bent ook na de bedrijfsovername ondersteuning te bieden. Toch moeten beide partijen beseffen dat het loslaten van verantwoordelijkheden het einddoel uitmaakt. Wees je er dus van bewust dat de ondersteuning meestal korter uitvalt dan oorspronkelijk onderhandeld.

Verandering is een geleidelijk proces

Veranderingen zijn onvermijdelijk in de periode tijdens en na de bedrijfsovername. Een vlotte en geslaagde transitie heeft evenwel baat bij een geleidelijke aanpak. Een verkoop gaat meestal gepaard van onzekerheid bij alle stakeholders: medewerkers, klanten, leveranciers… In die overgangsfase vermijd je best opschudding. Zo kunnen koper en verkoper in alle sereniteit overleggen en een vertrouwensrelatie opbouwen. Dat vertrouwen is essentieel voor een succesvolle transactie.

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden na de bedrijfsovername?

Wees je er als verkoper van bewust dat je ook na de bedrijfsverkoop bepaalde verantwoordlijkheden draagt. Denk als actief-passief op de overnamedatum, sociaal risico en fiscaal risico. Die aspecten kunnen later nog gevolgen hebben voor jou. Het begrijpen van en anticiperen op dergelijke risico’s is key. Win daarom zeker juridisch advies in en laat specialisten het aanbod van de koper grondig nalezen. Soms bevatten dergelijke voorstellen mechanismen van uitgestelde betaling, die jouw verantwoordelijkheid als verkoper vergroten. Kopers dekken zich ook in tegen risico’s aan de hand van formules als herinstap, earn-out, vendor loan en escrow.

Rekening houden met het type koper, continuïteit waarborgen, geleidelijke veranderingen doorvoeren en je verantwoordelijkheden begrijpen. Deze vier elementen vormen de solide basis voor het onderlinge vertrouwen tijdens en na de bedrijfsovername. De specialisten van Dealmakers staan je graag bij met raad en daad. Of vul het formulier hieronder in om een afspraak te maken.

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Dealmakers

Meer weten?

Logo Dealmakers

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Dealmakers

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials