Furbo-Leaderboard_Updated.gif

Diversiteit op de werkvloer: een wapen in de war for talent

De cijfers van de KMO Barometer 2024 liegen er niet om. Ruim de helft (51%) van de kmo’s in ons land kampt met personeelstekort. 33% van de kmo-bedrijfsleiders ziet het aanwerven van talent dan ook als de grootste uitdaging in de komende 2 tot 3 jaar. Voor het vergroten van de diversiteit op de werkvloer moeten we helemaal onderaan het prioriteitenlijstje kijken (16%). Zonder meer een gemiste kans.

Exact stelt zich tot doel om bedrijven te helpen toekomstbestendig te groeien. Door de ontwikkeling van slimme cloudbusiness-software, maar ook door kennis en inzichten te delen. In dit artikel vertellen we hoe inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer je organisatie sterker en creatiever kan maken. En hoe we dat bij Exact concreet aanpakken.

Wat is het belang van inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer?

Wellicht is het nuttig om eerst te benoemen wat we onder inclusiviteit en diversiteit verstaan. Diversiteit verwijst naar de aanwezigheid van verschillen binnen een werkomgeving. Meer bepaald demografische (leeftijd, geslacht, etniciteit, geaardheid religie…), professionele (opleiding, ervaring…) en persoonlijke (interesses…) verschillen. Inclusiviteit gaat over het benutten van diversiteit op de werkvloer. De essentie is dat collega's zich op de werkplek gesteund voelen, vertrouwen krijgen van collega's en hun leidinggevende. Dat maakt dat iedereen echt zichzelf kan zijn en zo het verschil maken.

Wat is de meerwaarde diversiteit op de werkvloer?

Een organisatie met enkel gelijkgestemden komt niet ver. Wrijvingen, meningsverschillen en discussies maken haar juist sterker. Diversiteit leidt tot creativiteit. Onderzoek toont aan dat diverse bedrijven beter presteren en makkelijker nieuwe medewerkers aantrekken. Een divers team moet evenwel ook inclusief zijn. Als werkgever doe je er dus goed aan een veilige, verwelkomende, inclusieve omgeving te creëren. Daarbij vormen onderling respect en belangstelling voor elkaars drijfveren essentiële elementen. Bij Exact staat 'servant leadership', het leidinggeven vanuit vertrouwen, bijvoorbeeld centraal. Want als manager wil je mensen niet beoordelen, je wilt ze helpen groeien, welke kant dat ook op is.

3 tips om de diversiteit op de werkvloer te bevorderen

Tip 1. Diversiteit en inclusie zijn geen pure hr-concepten

De allereerste voorwaarde is dat diversiteit en inclusie in de hele organisatie verweven zitten. Dat kan je stimuleren door medewerkers te betrekken en ondersteuning te geven. Het opzetten van verschillende communities door en voor collega's kan een goed idee zijn. Denk aan een netwerk voor starters, een mentoringprogramma voor vrouwen en een LGBTQIA+-groep.

Tip 2. Maak diversiteit op de werkvloer bespreekbaar

Hier kunnen alle collega’s aan bijdragen. Spreek iemand die een fout begaat erop aan en sta open voor feedback. Een opmerking over iemands uiterlijk of kleding is vaak niet slecht bedoeld, maar kan onbedoeld kwetsen. Een meeting in het Nederlands starten, terwijl een aanwezige collega de taal niet beheerst, is niet fijn.

Tip 3. Check je hr-processen op inclusiviteit

Houden je arbeidsvoorwaarden rekening met de verschillende generaties? Veertigers en vijftigers hebben andere prioriteiten dan jongeren. Die willen vaak graag parttime werken en een baan in loondienst combineren met een eigen bedrijf. Stel je vacatures in die zin op. Benadruk dat bijvoorbeeld hybride werken mogelijk is.

Kortom, bedenk geen oplossingen vanuit je eigen denkkader. Betrek anderen met andere inzichten. Inclusiviteit start met verder kijken dan je eigen gewoontes en voorkeuren. Dit draagt bij aan aan het succes en de innovatiekracht van de organisatie.

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Exact

Meer weten?

Exact

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Exact
  • Koningin Astridlaan 166
    1780 Wemmel
  • 080097631

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials