Furbo-Leaderboard_Updated.gif

Alles wat je moet weten over het verplichte opleidingsplan

Een van de meest opvallende vernieuwingen in de hr-wereld, is de verplichte registratie van de opleidingen van je medewerkers. Het betreft álle opleidingen, zowel de formele als de informele. De Federal Learning Account (FLA) is de digitale databank die alle info centraliseert. Stel je meer dan 20 mensen tewerk? Dan moet je opleidingsplan klaar zijn tegen 31 maart. SD Worx vertelt er meer over.

Als gespecialiseerd sociaal secretariaat voor alle kmo-aspecten, houdt SD Worx de vinger voortdurend aan de pols van de evoluties in hr. Zowat 400 payroll- en hr-experten ondersteunen en begeleiden kmo’s bij hun uitdagingen en prioriteiten. Wij organiseren tevens heel wat opleidingen, infosessies, webinars rond verschillende topics. Op die manier kunnen we een belangrijke partnerrol vervullen in het kader van het opleidingsplan van je onderneming.

De wettelijke context van het opleidingsplan

In 2018 stelde de federale overheid een pakket van maatregelen en hervormingen voor. De ‘arbeidsdeal’ wou knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakken en de werkgelegenheid bevorderen. Zo moet je als werkgever een percentage van de loonmassa besteden aan opleidingen voor je werknemers. Als je minstens 20 werknemers tewerkstelt, moet je jaarlijks een opleidingsplan opstellen (in overleg met de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging). Daarin geef je aan welke opleidingen je zal organiseren. Je werknemers hebben op hun beurt ‘individueel opleidingsrecht’. Dat betekent dat ze zelf opleidingen mogen kiezen, die relevant zijn voor hun professionele ontwikkeling en loopbaantraject. Investeren in opleidingen leidt niet alleen tot een verbetering van je productiviteit en concurrentievermogen, maar ook tot meer tevreden en betrokken werknemers. Via opleiding geef je hen kansen om hun competenties en vaardigheden aan te scherpen. Op die manier zijn ze beter gewapend voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt en de bedrijfsomgeving.

Als je minstens 20 werknemers tewerkstelt, moet je jaarlijks tegen 31 maart een opleidingsplan opstellen.

Nieuw vanaf 2024: verplichte registratie in de FLA

Dit jaar (2024) voert de overheid een bijkomende verplichting in. Ze is van toepassing voor alle ondernemingen, ongeacht hun schaalgrootte. Je zal voortaan alle formele én informele opleidingen van je medewerkers moeten registreren in de Federal Learning Account (FLA). Dat digitale gegevensbestand zal de info over het opleidingsrecht, de gevolgde opleidingen, het openstaande saldo en de sectorale afspraken rond opleidingen op 1 centrale plaats bijhouden. De overheid zal sommige gegevens in de FLA zelf berekenen en registreren. Jouw taak als werkgever bestaat erin de opleidingen te registreren, de gegevens te controleren en binnen de maand na het kwartaal te updaten. In theorie gaat de nieuwe wettelijke regeling in op 1 april 2024. De overheidstool is klaar, maar voorlopig nog niet bruikbaar. Mogelijks komt er dus uitstel. Maar laat dat jou er niet van weerhouden om vanaf nu alles goed bij te houden, zodat je later makkelijk kan registreren.

Vanaf 2024 moeten alle ondernemingen de opleidingen van hun werknemers registreren in een digitale database, de FLA.

Inspiratie voor je opleidingsplan

SD Worx organiseert tal van opleidingen op maat van kmo’s. Die zijn toegankelijk voor iedereen, maar een flink deel richt zich specifiek tot de kmo’s. Het aanbod is vrij uitgebreid, van tweemaandelijkse actualiteitssessies tot topic-gebonden opleidingen, die dieper ingaan op aspecten als sociale inspectie, overuren, ontslag, verzuim, variabel verlonen, onkostenvergoedingen enz. Kortom alles om nieuwe hr-medewerkers een brede basiskennis aan te reiken en zich verder te verdiepen in relevante thema’s. De meeste kmo-opleidingen vinden plaats in de vorm van onlinesessies, waarvoor je je op voorhand kan inschrijven. Je betaalt een kleine bijdrage en ontvangt de opname van de sessie, zodat je later je opgedane kennis nog kunt opfrissen. Het gaat hoe dan ook om opleidingen die een plaats verdienen in het opleidingsplan van je onderneming.

Blijf bij met SD Worx

In deze sessies komen zowel juridische thema’s als brandend actuele hr-topics aan bod. Enkele voorbeelden:

 • Een update rond overuren
  Tijdens een online sessie van 2 uur kom je te weten welke en hoeveel overuren je kunt inzetten, en met welke voorwaarden je dan precies rekening moet houden.
 • Nieuwe medewerkers succesvol inwerken: de eerste indruk is alles
  Je bent op zoek naar een nieuwe medewerker of hebt net iemand in dienst genomen. Wat nu? Hoe zorg je ervoor dat deze nieuwe collega zich snel thuis voelt en meteen aan de slag kan?
 • Flexibel werken in je kmo: wat zijn de mogelijkheden?
  We zoomen in op de verschillende mogelijkheden van flexibele werktijd: van glijdende uurroosters naar kleine en grote flexibiliteit tot een aanpassing van de voltijdse arbeidstijd naar een vierdagenweek of een wisselend weekregime.
 • Hoe stimuleer je engagement?
  Hoe til je je medewerkers naar dat hogere niveau, zodat ze je organisatie vleugels geven? Tijdens deze sessie laten we zien hoe een gebrek aan betrokkenheid kan evolueren naar tevredenheid en engagement.
 • Welke duurzame mobiliteitsoplossingen neem je op in je loonbeleid?
  Koning Auto blijft populair als pendelmiddel, maar we evolueren wel naar een steeds groener bedrijfswagenpark. Of zijn je medewerkers de files beu? De bedrijfsfiets of het mobiliteitsbudget zijn dan een mogelijk alternatief.
 • Hoe bereid je je voor op een sociale inspectie?
  Elke werkgever krijgt vroeg of laat de sociale inspectie over de vloer. Tijdens deze sessie overlopen we het soort vragen dat je kunt verwachten. En we lijsten de standaarddocumenten op die je bij een controle moet kunnen voorleggen.

Samen aan de slag

Met deze kmo-opleidingen gaat SD Worx een stap verder, duiken we nog dieper in een specifieke topic en geven we praktische tips &tricks. Een voorbeeld:

 • Een correct onkostenbeleid: waar moet je op letten?
  Bij deze online sessie bekijken we de mogelijkheden en geven tips & tricks voor de uitwerking van een correct onkostenbeleid.
Tijdens de bijblijfsessies krijgen hr-medewerkers een helder overzicht van de sociaaljuridische actualiteit.

Ad-hocsessies als aanvulling bij je opleidingsplan

Het gaat vaak snel in hr. De overheden komen keer op keer met nieuwe wet- en regelgeving op de proppen, de arbeidsmarkt evolueert, er dienen zich nieuwe opportuniteiten aan… SD Worx volgt de actualiteit onafgebroken op de voet. Doen er zich belangrijke wijzigingen voor, dan spelen we daar snel en gevat op in. Onder meer aan de hand van opleidingen, webinars, livestreams en live-events, die we opzetten op ad-hocbasis. Raadpleeg de agenda dus regelmatig om ons meest actuele aanbod te ontdekken. Schrijf je in voor de opleidingen die het relevantst zijn voor jouw medewerkers en… vergeet ze niet te registreren in de Federal Learning Account als elementen van je opleidingsplan.

Je merkt het: in een snel veranderende arbeidsmarkt is het goed dat je kan terugvallen op een hr-partner met specifieke kennis van de kmo-wereld. Meer weten over de opleidingen die SD Worx organiseert? Neem een kijkje op de website www.sdworx.be.

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en SD Worx

Meer weten?

SD Worx logo

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

 • SD Worx

Ook interessant

Interessante bedrijven

 • Effectis

 • ibizz

 • JOULE NV

Bekijk de socials